Krok po kroku

Náš vývoj ovlivňuje svět kolem nás.

2012-2017

Eddie spojuje

Kognitivní rehabilitace nás zajímá dlouhodobě. Dlouhodobě ji aktivně provádíme, zkoumáme a učíme. Víme, že k efektivní úzdravě pacienta vede nutnost propojovat nejen znalosti, dovednosti, ale také informace.

Svépomocí jsme začali budovat informační server Neuroportal a propojovat univerzitní svět s klinickými a aplikačními obory. Tím vzniklo přirozené podhoubí pro náš projekt Eddie.

Projekt neurorehabilitačního systému jsme pojmenovali Eddie, protože příběh kluka, Eddieho Edwardse, který se, navzdory osudu, rozhodl, že jednou pojede na Olympiádu, je tak trošku i náš příběh. Věříme, že právě nenápadní hrdinové všedního dne, mají díky své odhodlanosti, vytrvalosti a odvaze šanci nejen na úspěch, ale svým přístupem jsou schopni změnit a inspirovat okolní svět.

2018/04

Startup Akcelerátor Green Light

Eddie se dostal do startup akcelerátoru Green Light pořádaný Centrum podpory inovací.
Úspěšně jsme absolvovali celý akcelerátor až do samotného konce, kdy jsme měli jedinečnou příležitost Eddieho představit na podiu velké auly VŠB-TUO při příležitosti Green Light Startup Show.

2018/06

Kreaton

Společně s MSIC (Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.) jsme uspořádali Kreaton (kreativní hackathon), kdy se Eddie posunul zase o kousek dál. Seznámili jsme se s novými lidmi a poznali nové kamarády.

2018/06

Ideahub

Na Kreatonu jsme se seznámili s lidmi z ostravského IdeaHUBu (IdeaHUB z.s.). Pánové jsou vynálezci na fulltime a protože jsme si padli do oka, začali jsme spolu řešit prototyp hardwarového offline řešení pro Eddieho. Říkáme mu Hloupá kostka. A přestože to z názvu nevyznívá, hloupá kostka v šikovných rukou umí být pěkně chytrá.

2018/10

Konference Neurokognitivní rehabilitace

Uspořádali jsme ve spolupráci s AMKP (Ambulance klinické psychologie s.r.o.), MSIC (Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.), ČSNR (Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci, z.s.) první českou konferenci neurokognitivní rehabilitace, která se konala v Ostravě. Byla to úžasná zkušenost a tešíme se na další ročník.

2018/11

TAČR

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU spolu s Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO, Fakultní nemocnicí Ostrava a Ambulancí klinické psychologie s.r.o. uspěla v programu ÉTA2 u Technologické agentury ČR (TAČR) s projektem „Chytrý neurorehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby“ (TL02000313).

Podařilo se nám tak ukotvit spolupráci tří největších vědeckovýzkumných organizací Moravskoslezského kraje a z Eddieho udělat opravdu multioborový vědecko-výzkumný projekt.

2018/12

SME-Instrument

Na Vánoce jsme dostali dárek, Eddie je zařazen do první fáze SME-Instrumentu v rámci Horizontu 2020 a projektu se otevírá cesta do světa.

2019/04

Sběr dat

Aby jednou chytrý neurorehabilitační systém Eddie mohl pomáhat, potřebuje teď i vaši pomoct.
Kalibrujeme diagnostickou aplikaci a moc by pomohlo, kdyby jste si našli 10 minut času, zaregistrovali jste se, vyplnili krátký dotazník a odehráli obě verze testu.

Čím více dat, tím přesnější jednou Eddie bude v diagnostice a následné rehabilitaci.

Chci si zahrát Eddieho diagnostický modul.

2019/09

Forbes

Článek v zářijovém čísle časopisu Forbes nám udělal obrovskou radost!

2019/10

Falling Walls Lab

S Eddiem jsme bořili stěny časné kognitivní rehabilitace v národní verzi mezinárodní networkingové platformy Falling Walls Lab, která probíhala v Brněnském CEITECu (Central European Institute of Technology).

2019/10

NRKR19

Druhý ročník České konference neurokognitivní rehabilitace (NRKR) byla pro nás mimořádný úspěch.

Konala se opět v Ostravě, v krásných prostorách MSIC (Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.) a ve spolupráci s AMKP (Ambulance klinické psychologie s.r.o.), se zášťitou ČSNR (Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci, z.s.).

Tešíme se na NRKR20!

2019/10

Rehabilitační Kufřík

Říjen byl opravdu nabitý! Druhý ročník konference NRKR pro nás také představoval obrovský krok - premiéru našeho rehabilitačního kufříku, což je první hardwarový (offline) výsledek Eddieho.

Majitelé prvních kufříků si už vesele rehabilitují a vy si jej můžete objednat u nás na stránkách.

2020/02

TechArt

Úspěšně jsme získali TechArt Voucher inovačního programu MSIC (Moravskoslezského inovačního centra) pro další rozvoj neurorehabilitačního kufříku.

2020/04

PROXYQB

Společně se špičkovými vývojáři ProRocketeers a biomedicínským inženýrem Lukášem Peterem zakládáme novou firmu, ve které spojíme síly k vytvoření další verze Kufříku.

© YAKNA s.r.o.